Camera quan sát

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Giá :

2,823,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Mua hàng

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Giá :

933,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Mua hàng

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Giá :

1,489,752,000 vnđ

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Giá :

1,259,412,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Giá :

1,221,936,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Giá :

1,183,380,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Giá :

1,145,328,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Giá :

957,108,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Giá :

919,092,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Giá :

881,065,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Giá :

843,048,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Giá :

805,202,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Giá :

767,004,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Giá :

728,988,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Giá :

690,960,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Giá :

652,944,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Giá :

519,205,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Giá :

258,168,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Mua hàng

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Giá :

113,580,000 vnđ

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Giá :

87,108,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Giá :

52,260,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D112-PF40 2mp

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D112-PF40 2mp

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T125-PF28 5mp

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T125-PF28 5mp

Mua hàng

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B122-PF40 2mp

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B122-PF40 2mp

Mua hàng

Camera IP thân trụ 4MP UNIARCH IPC-B124-PF28(40)

Camera IP thân trụ 4MP UNIARCH IPC-B124-PF28(40)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T122-PF40 2mp

Giá :

899,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T122-PF40 2mp

Mua hàng

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B125-PF28 5mp

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B125-PF28 5mp

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D112-PF28 2mp

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D112-PF28 2mp

Mua hàng

Camera IP Dome 2.0Mp UNIARCH IPC-D122-PF28(40)

Camera IP Dome 2.0Mp UNIARCH IPC-D122-PF28(40)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D114-PF28 4mp

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-D114-PF28 4mp

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T122-PF28 2mp

Giá :

889,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T122-PF28 2mp

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T124-PF40 4mp

Giá :

1,406,500 vnđ

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T124-PF40 4mp

Mua hàng

Camera IP Turret 2.0Mp UNIARCH IPC-T122-APF28(40)

Camera IP Turret 2.0Mp UNIARCH IPC-T122-APF28(40)

Mua hàng

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B124-PF40 4mp

Giá :

1,460,500 vnđ

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B124-PF40 4mp

Mua hàng

Camera IP thân trụ 2MP UNIARCH IPC-B312-APKZ

Camera IP thân trụ 2MP UNIARCH IPC-B312-APKZ

Mua hàng

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B124-PF28 4mp

Giá :

1,406,500 vnđ

Camera IP thân trụ UNIARCH IPC-B124-PF28 4mp

Mua hàng

Camera IP thân trụ 2MP UNIARCH IPC-B122-APF28(40)

Camera IP thân trụ 2MP UNIARCH IPC-B122-APF28(40)

Mua hàng

Camera IP thân trụ 2MP UNIARCH IPC-B122-PF28(40)

Giá :

899,000 vnđ

Camera IP thân trụ 2MP UNIARCH IPC-B122-PF28(40)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T125-PF40

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T125-PF40

Mua hàng

Camera IP Turret 2.0Mp UNIARCH IPC-T122-PF28(40)

Giá :

899,000 vnđ

Camera IP Turret 2.0Mp UNIARCH IPC-T122-PF28(40)

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T124-PF28 4mp

Giá :

1,406,500 vnđ

Camera IP hồng ngoại UNIARCH IPC-T124-PF28 4mp

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW

Giá :

1,650,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRPW

Giá :

1,500,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRPW

Mua hàng

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW/D

Giá :

1,500,000 vnđ

Camera IP Dome hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2121IRAW/D

Mua hàng

Camera IP không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRPW

Giá :

1,500,000 vnđ

Camera IP không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRPW

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRAW/D

Giá :

1,425,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2021IRAW/D

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1021IRAW

Giá :

1,550,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1021IRAW

Mua hàng

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2443IRPW

Giá :

1,950,000 vnđ

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 4.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2443IRPW

Mua hàng

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2423IRPW

Giá :

1,850,000 vnđ

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2423IRPW

Mua hàng

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2420IRPW

Giá :

1,675,000 vnđ

Camera IP hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2420IRPW

Mua hàng

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2421IRAW

Giá :

1,312,500 vnđ

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2421IRAW

Mua hàng

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2421IRPW

Giá :

780,000 vnđ

Camera IP Cube hồng ngoại không dây 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-2421IRPW

Mua hàng

Camera IP bán cầu hồng ngoại 2 Megapixel TVT TD-9521E1

Camera IP bán cầu hồng ngoại 2 Megapixel TVT TD-9521E1

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-E4K8832N4

Giá :

17,618,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-E4K8832N4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-D4K8832NR3

Giá :

15,939,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-D4K8832NR3

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-DAi4K8832N3

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-DAi4K8832N3

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-CAi4K8432N3

Giá :

12,305,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-CAi4K8432N3

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-CAi4K8216N2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-CAi4K8216N2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8416N2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8416N2

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-EAi4K8104H2

Giá :

4,209,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-EAi4K8104H2

Mua hàng