Đầu ghi hình

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Đầu ghi hình IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/24P

Mua hàng

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A81016S (B)

Mua hàng

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Hệ thống ổ cứng lưu trữ chuyên dụng HIKVISION DS-A80624S (B)

Mua hàng

Bộ mở rộng ổ cứng HIKVISION DS-AJ7824S

Bộ mở rộng ổ cứng HIKVISION DS-AJ7824S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E410

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E410

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-W-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-W-4KS2

Mua hàng

Qnap TES-1885U-D1531-128GR-US 12(+6) Bay NAS Server

Qnap TES-1885U-D1531-128GR-US 12(+6) Bay NAS Server

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP PoE 4 kênh EZVIZ CS-X5S-4PEUP

Đầu ghi hình camera IP PoE 4 kênh EZVIZ CS-X5S-4PEUP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP PoE 8 kênh EZVIZ CS-X5S-8PEUP

Đầu ghi hình camera IP PoE 8 kênh EZVIZ CS-X5S-8PEUP

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Đầu ghi hình 16 kênh PANASONIC CJ-HDR416A

Mua hàng

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Đầu ghi hình 8 kênh PANASONIC CJ-HDR108A

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC CJ-HDR104A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1642

Đầu ghi hình camera 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1642

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET...

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-421

Mua hàng

Transportation Monitoring System 128 Device/Server Hanwha Techwin WISENET...

Transportation Monitoring System 128 Device/Server Hanwha Techwin WISENET TAW-4000H16

Mua hàng

Client Register 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR128L

Client Register 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR128L

Mua hàng

Client Register 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR64L

Client Register 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR64L

Mua hàng

License ghi hình 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH64L

License ghi hình 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH64L

Mua hàng

Client Register 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR32L

Client Register 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR32L

Mua hàng

License ghi hình 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH32L

License ghi hình 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH32L

Mua hàng

Client Register 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR16L

Client Register 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR16L

Mua hàng

Client Register 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR04L

Client Register 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR04L

Mua hàng

Client Register 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR08L

Client Register 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR08L

Mua hàng

License ghi hình 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH08L

License ghi hình 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH08L

Mua hàng

Client Register 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR01L

Client Register 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR01L

Mua hàng

License ghi hình Hanwha Techwin WISENET SSW-VD10L

License ghi hình Hanwha Techwin WISENET SSW-VD10L

Mua hàng

Máy chủ ghi hình SSM 128 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-5000H16

Máy chủ ghi hình SSM 128 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-5000H16

Mua hàng

Máy chủ ghi hình SSM 72 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-4000H8

Máy chủ ghi hình SSM 72 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-4000H8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/VAP

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/KAP

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610M/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610M/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610S/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610S/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610S/VAP

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-1610A

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-1610A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-810S

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-810S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E810

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E810

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E830L

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E830L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841P/VAP

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841P/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E1620L/VAP

Đầu ghi hình AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E1620L/VAP

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-410A

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-410A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-410S

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-410S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HONEYWELL HEN08103

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2116

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HA-NVR-2116

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16103

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2132

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HA-NVR-2132

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR616-128-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR616-128-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR608-128-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh DAHUA DHI-NVR608-128-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA DHI-NVR616-64-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA DHI-NVR616-64-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR608-64-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR608-64-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR608-32-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh DAHUA NVR608-32-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-8P-I

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR5216-8P-I

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4216-I

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DAHUA NVR4216-I

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 12 kênh cho camera giao thông DAHUA ITSE0804-GN5B-D

Đầu ghi hình camera IP 12 kênh cho camera giao thông DAHUA ITSE0804-GN5B-D

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4208-8P-I

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR4208-8P-I

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR2108HS-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh DAHUA NVR1108HS-S3-DSS

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104HS-W-S2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh không dây DAHUA NVR4104HS-W-S2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR4104HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR4104HS-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-4KS2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR2104HS-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh DAHUA NVR1104HS-S3-DSS

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP/HDCVI/TVI/AHD 32 kênh DAHUA XVR5432L

Đầu ghi hình camera IP/HDCVI/TVI/AHD 32 kênh DAHUA XVR5432L

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL-X

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 8 kênh DAHUA XVR5108HS-4KL-X

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-CVI 4 kênh DAHUA HCVR7204A

Đầu ghi hình HD-CVI 4 kênh DAHUA HCVR7204A

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4M

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-4M

Mua hàng

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-X1

Đầu ghi hình HDCVI/TVI/AHD và IP 4 kênh DAHUA XVR5104C-X1

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6916UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6916UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6912UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6912UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6910UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6910UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6908UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6908UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6904UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6904UDI

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6901UDI

Bộ giải mã tín hiệu camera IP HIKVISION DS-6901UDI

Mua hàng

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 24 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/432

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 24 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/432

Mua hàng

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 16 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/228

Bộ NAS chuyên dụng ghi hình 16 khe ổ cứng HIKVISION DS-AT1000S/228

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION...

Đầu ghi hình HD-TVI và camera IP Hybrid 8 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7608HUHI-F2/N

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104TH1

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104TH1

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8104H2

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8104H2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8416N2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8416N2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-CAi4K8216N2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-CAi4K8216N2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-DAi4K8832N3

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-DAi4K8832N3

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 40 kênh TIANDY TC-R3840(E/B/R/N)

Đầu ghi hình camera IP 40 kênh TIANDY TC-R3840(E/B/R/N)

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

Giá :

800,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh HILOOK DVR-204G-F1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

Giá :

850,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

Giá :

860,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D/W

Giá :

860,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D/W

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1(S)

Giá :

920,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7204HGHI-F1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

Giá :

920,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HGHI-F1(S)

Giá :

925,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 3.0 HIKVISION DS-7104HGHI-F1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-K1/W/M

Giá :

968,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HIKVISION DS-7104NI-K1/W/M

Mua hàng