Đầu ghi hình

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA

Giá :

3,675,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA

Giá :

3,322,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 8 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7208HUHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1/E(C)(S)

Giá :

1,826,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh HIKVISION DS-7208HQHI-K1/E(C)(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/E(C)(S)

Giá :

1,219,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HQHI-K1/E(C)(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/FA

Giá :

2,101,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 4 kênh TURBO ACUSENSE HIKVISION iDS-7204HUHI-M1/FA

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2(S)

Giá :

2,167,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh HIKVISION DS-7204HUHI-K2(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1(S)

Giá :

1,529,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7204HUHI-K1(S)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh ADVIDIA M-NVR-16ch-16PoE

Giá :

23,140,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh ADVIDIA M-NVR-16ch-16PoE

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ADVIDIA M-NVR-8ch-8PoE

Giá :

13,130,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ADVIDIA M-NVR-8ch-8PoE

Mua hàng

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Giá :

2,823,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Mua hàng

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Giá :

933,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Mua hàng

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Giá :

1,489,752,000 vnđ

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Giá :

1,259,412,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Giá :

1,221,936,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Giá :

1,183,380,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Giá :

1,145,328,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Giá :

957,108,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Giá :

919,092,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Giá :

881,065,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Giá :

843,048,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Giá :

805,202,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Giá :

767,004,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Giá :

728,988,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Giá :

690,960,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Giá :

652,944,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Giá :

519,205,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Giá :

258,168,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Mua hàng

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Giá :

113,580,000 vnđ

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Giá :

87,108,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Giá :

52,260,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH NVR-108E-P8

Giá :

2,958,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH NVR-108E-P8

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH NVR-104E-P4

Giá :

2,030,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH NVR-104E-P4

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 16 kênh UNIARCH NVR-116E

Giá :

2,317,100 vnđ

Đầu ghi hình IP 16 kênh UNIARCH NVR-116E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108BC

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Đầu ghi hình IP 10 kênh UNIARCH NVR-108E

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH XVR-108G (All in one)

Giá :

1,331,500 vnđ

Đầu ghi hình IP 8 kênh UNIARCH XVR-108G (All in one)

Mua hàng

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH XVR-104G (All in one)

Giá :

1,189,000 vnđ

Đầu ghi hình IP 4 kênh UNIARCH XVR-104G (All in one)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-E4K8832N4

Giá :

17,618,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-E4K8832N4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-D4K8832NR3

Giá :

15,939,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-D4K8832NR3

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-DAi4K8832N3

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-DAi4K8832N3

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-CAi4K8432N3

Giá :

12,305,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-CAi4K8432N3

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-CAi4K8216N2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-CAi4K8216N2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8416N2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh KBVISION KX-C4K8416N2

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-EAi4K8104H2

Giá :

4,209,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-EAi4K8104H2

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8104H2

Giá :

2,610,500 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi2K8104H2

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8104H2

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-DAi8104H2

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D2K8104H1

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104H1

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104TH1

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-D8104TH1

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104Ai

Giá :

1,104,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-7104Ai

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

Giá :

920,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh 5 in 1 KBVISION KX-A7104SD6

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-C(B)

Giá :

1,460,500 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-C(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Wifi 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D/W

Giá :

1,080,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Wifi 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D/W

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D

Giá :

1,090,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HILOOK NVR-108MH-D

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HILOOK NVR-108H-D

Giá :

1,050,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh HILOOK NVR-108H-D

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C/4P(B)

Giá :

1,863,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C/4P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D/4P

Giá :

1,426,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D/4P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C(B)

Giá :

1,335,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-C(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D/W

Giá :

860,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP Wifi 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D/W

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

Giá :

860,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104MH-D

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

Giá :

850,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh HILOOK NVR-104H-D

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

Giá :

6,256,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 32 kênh HILOOK DVR-232Q-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

Giá :

5,911,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 24 kênh HILOOK DVR-224Q-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 24 kênh HILOOK DVR-224G-K2

Giá :

5,554,000 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 24 kênh HILOOK DVR-224G-K2

Mua hàng

Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

Giá :

5,738,500 vnđ

Đầu ghi hình TVI-IP 16 kênh HILOOK DVR-216U-K2(S)

Mua hàng