Đầu ghi hình

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Giá :

2,823,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX860D

Mua hàng

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Giá :

1,489,752,000 vnđ

Rack Storage Chassis PANASONIC PV-DS816D

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Giá :

1,259,412,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7816R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Giá :

1,221,936,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7815R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Giá :

1,183,380,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7814R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Giá :

1,145,328,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R7813R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Giá :

957,108,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5812R

Mua hàng

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Giá :

933,888,000 vnđ

Bộ mở rộng lưu trữ PANASONIC PV-EX812D

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Giá :

919,092,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5811R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Giá :

881,065,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5810R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Giá :

843,048,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5809R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Giá :

805,202,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5808R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Giá :

767,004,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5807R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Giá :

728,988,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5806R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Giá :

690,960,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5805R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Giá :

652,944,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5804R

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Giá :

519,205,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R5800S

Mua hàng

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Giá :

258,168,000 vnđ

Server ghi hình PANASONIC PV-R3600V

Mua hàng

Đầu ghi hình Camera ip 64 kênh Panasonic WJ-NX400K/GJ

Giá :

216,888,000 vnđ

Đầu ghi hình Camera ip 64 kênh Panasonic WJ-NX400K/GJ

Mua hàng

License ghi hình 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH128L

Giá :

168,912,000 vnđ

License ghi hình 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH128L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek NR9581

Giá :

147,840,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek NR9581

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9681

Giá :

147,840,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Vivotek NR9681

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I24

Giá :

116,941,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I24

Mua hàng

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Giá :

113,580,000 vnđ

Thiết bị ghi hình mở rộng PANASONIC WJ-HXE400/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/KAP

Giá :

98,148,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Giá :

92,818,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 256 kênh HIKVISION DS-96256NI-I16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Giá :

87,108,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC WJ-NX200K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Giá :

84,623,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 128 kênh HIKVISION DS-96128NI-I24

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A/VAP

Giá :

61,968,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP DIGIEVER DS-4232 Pro

Giá :

61,580,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP DIGIEVER DS-4232 Pro

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4116Pro+

Giá :

59,180,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4116Pro+

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A

Giá :

58,040,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4112Pro+

Giá :

53,190,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4112Pro+

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010/KAP

Giá :

52,440,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Giá :

52,260,000 vnđ

Đầu ghi hình 4 kênh PANASONIC WJ-GXE500E

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A/VAP

Giá :

51,192,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Giá :

48,312,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A

Giá :

47,929,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4108Pro+

Giá :

46,860,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4108Pro+

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HONEYWELL HEN64304

Giá :

44,895,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HONEYWELL HEN64304

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010/KAP

Giá :

42,984,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DIGIEVER DS-4216 Pro

Giá :

41,290,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh DIGIEVER DS-4216 Pro

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A

Giá :

40,005,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32304

Giá :

37,152,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32304

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16304

Giá :

34,488,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16304

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 12 kênh DIGIEVER DS-4212 Pro

Giá :

32,760,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 12 kênh DIGIEVER DS-4212 Pro

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/VAP

Giá :

31,416,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS2108Pro+

Giá :

30,780,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS2108Pro+

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8

Giá :

30,448,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HIKVISION DS-9664NI-I8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Giá :

30,448,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I16

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Giá :

30,444,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16/8P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 9 kênh DIGIEVER DS-4209 Pro

Giá :

29,780,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 9 kênh DIGIEVER DS-4209 Pro

Mua hàng

License ghi hình 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH16L

Giá :

28,176,000 vnđ

License ghi hình 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH16L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Giá :

27,894,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION Blazer Express/16

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N

Giá :

27,390,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh HIKVISION DS-8108HQHI-F8/N
Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HUHI-K8

Giá :

26,257,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HUHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541P

Giá :

25,740,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541P

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Giá :

25,157,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Giá :

25,152,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh HIKVISION DS-8104HQHI-F8/N

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541

Giá :

24,660,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Vivotek ND9541

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441P

Giá :

24,660,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS2104Pro+

Giá :

24,590,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS2104Pro+

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HONEYWELL HEN64204

Giá :

24,372,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh HONEYWELL HEN64204

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP DIGIEVER DS-4205 Pro

Giá :

23,680,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP DIGIEVER DS-4205 Pro

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh ADVIDIA M-NVR-16ch-16PoE

Giá :

23,140,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh ADVIDIA M-NVR-16ch-16PoE

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HUHI-K8

Giá :

22,803,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HUHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32204

Giá :

22,716,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32204

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Giá :

22,715,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-9632NI-I8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HUHI-K4

Giá :

22,594,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441

Giá :

22,248,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Vivotek ND9441

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610/KAP

Giá :

21,432,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610SA/VAP

Giá :

20,688,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610SA/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-1673S/KAP

Giá :

20,460,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-1673S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HQHI-K8

Giá :

18,686,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8132HQHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Giá :

18,325,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh PANASONIC K-NL408KT/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-E4K8832N4

Giá :

17,618,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-E4K8832N4

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Giá :

17,589,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7332HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC K-NL416K/G

Giá :

17,550,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh PANASONIC K-NL416K/G

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1621/VAP

Giá :

17,472,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1621/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET...

Giá :

17,148,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-821

Mua hàng

Đầu ghi hình 16 kênh Panasonic CJ-HDR416

Giá :

16,900,000 vnđ

Đầu ghi hình 16 kênh Panasonic CJ-HDR416

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5864-4KS2

Giá :

16,740,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh DAHUA NVR5864-4KS2

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2108L

Giá :

16,550,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2108L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16204

Giá :

16,380,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HONEYWELL HEN16204

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1694

Giá :

16,128,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1694

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-D4K8832NR3

Giá :

15,939,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh KBVISION KX-D4K8832NR3

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610A/VAP

Giá :

15,936,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32104

Giá :

15,888,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HONEYWELL HEN32104

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1642/VAP

Giá :

15,816,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1642/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HQHI-K8

Giá :

15,719,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-8124HQHI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Giá :

14,940,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh HIKVISION DS-7716NI-I4/16P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Giá :

14,234,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-8632NI-K8

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Giá :

14,069,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7324HQHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Giá :

14,058,000 vnđ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 HIKVISION DS-7316HUHI-K4

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Giá :

13,651,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh HIKVISION DS-7732NI-I4/16P(B)

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ADVIDIA M-NVR-8ch-8PoE

Giá :

13,130,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh ADVIDIA M-NVR-8ch-8PoE

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1620S/VAP

Giá :

12,805,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1620S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2104L

Giá :

12,580,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-2104L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/KAP

Giá :

12,468,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Giá :

12,309,000 vnđ

Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh HIKVISION DS-7324HGHI-SH

Mua hàng