Hội nghị truyền hình Cisco

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Webex Room 70S CS-ROOM70S-K9

Giá :

1,809,600 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Webex Room 70S CS-ROOM70S-K9

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO SX10 CTS-SX10N-K9

Giá :

128,880,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO SX10 CTS-SX10N-K9

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO DX80

Giá :

141,960,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO DX80

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Room Kit CS-KIT-K9

Giá :

400,200,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Room Kit CS-KIT-K9

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Room Kit Plus CS-KITPLUS-K9

Giá :

582,600,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Room Kit Plus CS-KITPLUS-K9

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Webex Room 55 CS-ROOM55-K9

Giá :

808,800,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Webex Room 55 CS-ROOM55-K9

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO Webex Board 55...

Giá :

819,120,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO Webex Board 55 CS-BOARD55-K9

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO Webex Board 70...

Giá :

1,423,200,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình All-in-one CISCO Webex Board 70 CS-BOARD70-K9

Mua hàng

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Webex Room 70S CS-ROOM70D-K9

Giá :

2,586,000,000 vnđ

Thiết bị hội nghị truyền hình CISCO Webex Room 70S CS-ROOM70D-K9

Mua hàng