Âm thanh thông báo

Giá gắn tủ rack cho X-NPMI Honeywell X-NPMI-R

Giá :

11,128,000 vnđ

Giá gắn tủ rack cho X-NPMI Honeywell X-NPMI-R

Mua hàng

Bộ chuyển đổi audio RJ45 sang RCA Honeywell HN-RTR

Giá :

3,887,000 vnđ

Bộ chuyển đổi audio RJ45 sang RCA Honeywell HN-RTR

Mua hàng

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Giá :

23,533,000 vnđ

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000

Giá :

69,290,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Giá :

18,616,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

Giá :

45,779,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Giá :

27,183,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Giá :

25,571,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Giá :

19,461,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Giá :

38,155,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Mua hàng

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Giá :

15,288,000 vnđ

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Mua hàng

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN

Giá :

77,370,000 vnđ

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Giá :

36,920,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125EN

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125EN

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125

Giá :

49,582,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN

Giá :

48,191,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Giá :

37,999,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Giá :

41,626,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Giá :

32,519,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000

Giá :

119,717,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Giá :

70,213,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Giá :

24,297,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU

Giá :

65,039,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell HMC-K4

Giá :

6,058,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell HMC-K4

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell HMC-K8

Giá :

5,356,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell HMC-K8

Mua hàng

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000

Giá :

10,673,000 vnđ

Micro chọn vùng Honeywell HMC-2000

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Giá :

15,847,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Mua hàng

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Giá :

25,701,200 vnđ

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Mua hàng

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Giá :

20,163,000 vnđ

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell HCU-2000

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 1000W Honeywell HN-A1000

Bộ khuếch đại công suất 1000W Honeywell HN-A1000

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 660W Honeywell HN-A660

Bộ khuếch đại công suất 660W Honeywell HN-A660

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 480W Honeywell HN-A480

Bộ khuếch đại công suất 480W Honeywell HN-A480

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-A240BP

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-A240BP

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 300W Honeywell HN-5300R

Bộ khuếch đại công suất 300W Honeywell HN-5300R

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-5240R

Bộ khuếch đại công suất 240W Honeywell HN-5240R

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 120W Honeywell HN-5120R

Bộ khuếch đại công suất 120W Honeywell HN-5120R

Mua hàng

Loa âm trần IP PORTECH IS660

Giá :

5,725,000 vnđ

Loa âm trần IP PORTECH IS660

Mua hàng

Loa nén IP PORTECH IS650

Giá :

13,035,000 vnđ

Loa nén IP PORTECH IS650

Mua hàng

Loa gắn âm trần IP DSP602E

Giá :

5,365,000 vnđ

Loa gắn âm trần IP DSP602E

Mua hàng

Loa treo tường IP DSP6604

Giá :

5,988,000 vnđ

Loa treo tường IP DSP6604

Mua hàng

Bộ chuyển đổi Ispeaker C20

Giá :

3,085,000 vnđ

Bộ chuyển đổi Ispeaker C20

Mua hàng

Loa IP Wifi Grandstream GSC3510

Giá :

7,850,000 vnđ

Loa IP Wifi Grandstream GSC3510

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW

Giá :

15,060,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T

Giá :

15,060,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2TW

Giá :

9,816,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2TW

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2T

Giá :

9,708,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2T

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2TW XFMR

Giá :

7,128,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2TW XFMR

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2T XFMR

Giá :

7,128,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2T XFMR

Mua hàng

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W

Giá :

14,652,000 vnđ

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W

Mua hàng

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2

Giá :

14,484,000 vnđ

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2

Mua hàng

Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2W

Giá :

9,552,000 vnđ

Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2W

Mua hàng

Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2

Giá :

9,456,000 vnđ

Dual 4-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 4.2

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2W

Giá :

6,732,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2W

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2

Giá :

6,735,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 3.2

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Giá :

10,985,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 2 vùng TOA A-1724

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Giá :

7,878,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W TOA P-1812

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Giá :

8,775,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng TOA A-1712

Mua hàng

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng loa TOA A-1812

Giá :

9,568,000 vnđ

Mixer Amplifier 120W chọn 2 vùng loa TOA A-1812

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng TOA A-1806

Giá :

8,268,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng TOA A-1806

Mua hàng

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng loa TOA A-1706

Giá :

7,525,000 vnđ

Mixer Amplifier 60W chọn 2 vùng loa TOA A-1706

Mua hàng

Mixer Amplifier 30W chọn 2 vùng TOA A-1803

Giá :

7,515,000 vnđ

Mixer Amplifier 30W chọn 2 vùng TOA A-1803

Mua hàng

Loa thùng TOA F-1300W

Giá :

2,470,000 vnđ

Loa thùng TOA F-1300W

Mua hàng

Loa hộp 60W TOA F-2000WT

Giá :

4,056,000 vnđ

Loa hộp 60W TOA F-2000WT

Mua hàng

Micro thông báo khẩn TOA PM-222D

Giá :

767,000 vnđ

Micro thông báo khẩn TOA PM-222D

Mua hàng

Micro gắn chìm đa hướng TOA EM-600

Giá :

4,550,000 vnđ

Micro gắn chìm đa hướng TOA EM-600

Mua hàng

Micro để bàn đa hướng TOA EM-700

Giá :

8,140,000 vnđ

Micro để bàn đa hướng TOA EM-700

Mua hàng

Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200M

Giá :

7,595,000 vnđ

Micro chọn vùng từ xa TOA RM-200M

Mua hàng

Bàn phím mở rộng Micro điều khiển từ xa TOA RM-210

Giá :

5,031,000 vnđ

Bàn phím mở rộng Micro điều khiển từ xa TOA RM-210

Mua hàng

Loa nén 50W không có biến áp TOA SC-651

Giá :

1,615,000 vnđ

Loa nén 50W không có biến áp TOA SC-651

Mua hàng

Loa còi vành rộng 15W TOA TC-615

Giá :

1,355,000 vnđ

Loa còi vành rộng 15W TOA TC-615

Mua hàng

Loa còi vành rộng 15W có biến áp TOA TC-615M

Giá :

1,405,000 vnđ

Loa còi vành rộng 15W có biến áp TOA TC-615M

Mua hàng

Loa còi vành rộng 30W TOA TC-631

Giá :

1,420,000 vnđ

Loa còi vành rộng 30W TOA TC-631

Mua hàng

Loa còi vành rộng 30W có biến áp TOA TC-631M

Giá :

1,638,000 vnđ

Loa còi vành rộng 30W có biến áp TOA TC-631M

Mua hàng

Loa còi vành rộng 50W có biến áp TOA TC-651M

Giá :

1,859,000 vnđ

Loa còi vành rộng 50W có biến áp TOA TC-651M

Mua hàng

Loa phóng thanh cầm tay 6W TOA ER-520

Giá :

885,000 vnđ

Loa phóng thanh cầm tay 6W TOA ER-520

Mua hàng

Vành loa đường kính 50mm TOA TH-650

Giá :

1,185,000 vnđ

Vành loa đường kính 50mm TOA TH-650

Mua hàng

Vành loa đường kính 500mm TOA TH-652

Giá :

835,000 vnđ

Vành loa đường kính 500mm TOA TH-652

Mua hàng