Âm thanh thông báo

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000

Giá :

119,717,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS3000

Mua hàng

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Giá :

99,372,000 vnđ

Bộ điều khiển mạng BOSCH PRS-NCO3

Mua hàng

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Giá :

96,668,000 vnđ

Amply công suất 8 x 60W BOSCH LBB-4428/00

Mua hàng

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Giá :

77,896,000 vnđ

Amply công suất 4 x 125W BOSCH PRS-4P125

Mua hàng

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN

Giá :

77,370,000 vnđ

Bộ giao diện tài nguyên mạng Honeywell X-NRI/EN

Mua hàng

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Giá :

76,232,000 vnđ

Giao diện mạng CobraNet BOSCH LBB-4404/00

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W TOA VP-3504

Giá :

70,525,400 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W TOA VP-3504

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Giá :

70,213,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm kỹ thuật số 8 vùng Honeywell X-DCS2000/EN

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000

Giá :

69,290,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy chủ Honeywell X-SP2000

Mua hàng

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Giá :

68,832,000 vnđ

Amply công suất 2 x 250W BOSCH PRS-2P250

Mua hàng

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU

Giá :

65,039,000 vnđ

Bộ xử lý trung tâm 8 vùng Honeywell RK-MCU

Mua hàng

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Giá :

58,708,000 vnđ

Amply cơ sở 8 x 60W BOSCH PRS-8B060

Mua hàng

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Giá :

58,240,000 vnđ

Bàn phím cho bàn gọi BOSCH LBB-4432/00

Mua hàng

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Giá :

55,796,000 vnđ

Bộ sạc 48V, 12 kênh BOSCH PLN-48CH12

Mua hàng

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Giá :

55,497,000 vnđ

Amply công suất 500W BOSCH PRS-1P500

Mua hàng

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Giá :

53,780,000 vnđ

Amply cơ sở 4 x 125W BOSCH PRS-4B125

Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220

Giá :

51,182,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh 220W BOSCH PLM-4P220

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125

Giá :

49,582,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 125W Honeywell X-DA4125

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN

Giá :

48,191,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250EN

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

Giá :

45,779,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý hệ thống X-SMART Med Honeywell X-SPT900

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 300W TOA VP-3304

Giá :

45,599,400 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 300W TOA VP-3304

Mua hàng

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Giá :

45,474,000 vnđ

Bộ mở rộng tín hiệu âm thanh BOSCH LBB-4402/00

Mua hàng

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Giá :

45,097,000 vnđ

Amply cơ sở 2 x 250W BOSCH PRS-2B250

Mua hàng

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Giá :

43,470,000 vnđ

Bộ dụng cụ đầu nối cáp BOSCH LBB-4418/00

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Giá :

41,626,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500EN

Mua hàng

Bộ phát tiếng TOA EV-700

Giá :

41,359,000 vnđ

Bộ phát tiếng TOA EV-700

Mua hàng

Mixer Amplifier 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360VA

Giá :

40,601,000 vnđ

Mixer Amplifier 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360VA

Mua hàng

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125

Giá :

40,300,000 vnđ

Amply ma trận xử lý kỹ thuật số 4 kênh, 125W BOSCH PLM-4P125

Mua hàng
HOT

Bộ ghi và phát tiếng Kỹ thuật số TOA EV-350R

Giá :

38,467,000 vnđ

Bộ ghi và phát tiếng Kỹ thuật số TOA EV-350R

Mua hàng

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Giá :

38,324,000 vnđ

Giao diện tín hiệu audio định địa chỉ BOSCH PRS-1AIP1

Mua hàng

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Giá :

38,207,000 vnđ

Amply công suất 1000W BOSCH PLN-1P1000

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Giá :

38,155,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Giá :

37,999,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 250W Honeywell X-DA2250

Mua hàng

Bộ trộn Stereo kỹ thuật số TOA M-633D

Giá :

37,778,000 vnđ

Bộ trộn Stereo kỹ thuật số TOA M-633D

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Giá :

36,920,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 60W Honeywell X-DA4060

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240VA

Giá :

36,674,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240VA

Mua hàng

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC PRS-NSP Master BOSCH PSP-D00039

Mua hàng

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Giá :

35,906,000 vnđ

SPEC RCS Slave BOSCH PSP-D00040

Mua hàng

Ampli mở rộng 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360E

Giá :

35,739,000 vnđ

Ampli mở rộng 360W chọn 6 vùng loa TOA VM-3360E

Mua hàng

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Giá :

35,698,000 vnđ

Giao diện đa kênh BOSCH PRS-16MCI

Mua hàng

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Giá :

35,698,000 vnđ

Bộ xếp chồng cuộc gọi BOSCH PRS-CRF

Mua hàng

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Giá :

34,697,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Amply 2x500W Paviro BOSCH PVA-2P500

Giá :

34,697,000 vnđ

Amply cơ sở 500W BOSCH PRS-1B500

Mua hàng

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Giá :

34,515,000 vnđ

Bộ sạc 24V, 12 kênh BOSCH PLN-24CH12

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Giá :

32,519,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell X-DA1500

Mua hàng

Amply mở rộng 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240E

Giá :

32,504,000 vnđ

Amply mở rộng 240W chọn 6 vùng loa TOA VM-3240E

Mua hàng

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Giá :

32,318,000 vnđ

Dual Channel 500W Digital Mixing Amplifier TOA A-9500D2-AS

Mua hàng

Tăng âm xách tay TOA WA-Z110SD-AS

Giá :

31,780,000 vnđ

Tăng âm xách tay TOA WA-Z110SD-AS

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 150W TOA VP-3154

Giá :

31,614,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 150W TOA VP-3154

Mua hàng

Bộ điều khiển âm thanh thông báo 8 vùng Honeywell EVACLITE

Giá :

30,979,000 vnđ

Bộ điều khiển âm thanh thông báo 8 vùng Honeywell EVACLITE

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7W-WP

Giá :

30,935,300 vnđ

Loa hộp TOA HX-7W-WP

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7B-WP

Giá :

30,669,100 vnđ

Loa hộp TOA HX-7B-WP

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Giá :

27,510,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi đơn mode BOSCH PRS-FINS

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7W

Giá :

27,232,700 vnđ

Loa hộp TOA HX-7W

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Giá :

27,183,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 4 vùng Honeywell X-K4

Mua hàng
HOT

Bộ điều khiển trung tâm AMPERES MxP2288

Giá :

27,105,000 vnđ

Chức năng định tuyến tín hiệu, chọn vùng mic ở xa lên đến 128 vùng.

Điều khiển 8 ngõ vào, 8 ngõ ra.

Điều chỉnh Bass, treple và volume cho từng vùng.

Hiển thị âm lượng phát ra cho mỗi vùng.

Ghi âm lên tới 60 giây.

Có cổng gắn microphone để thông báo tại chỗ.

Có cổng kích hoạt từ xa cho âm thanh thông báo và còi hú.

Kết hợp được với Micro PD1160, PD2400 VÀ PD2800.

Mua hàng

Loa hộp TOA HX-7B

Giá :

26,967,600 vnđ

Loa hộp TOA HX-7B

Mua hàng

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Giá :

25,701,200 vnđ

Bộ mở rộng 24 vùng Honeywell HEX-24

Mua hàng

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Giá :

25,571,000 vnđ

Bàn phím mở rộng 8 vùng Honeywell X-K8

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Giá :

24,856,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 480W TOA A-3648D

Mua hàng

Ampli trung tâm dành cho hội thảo TOA TS-910

Giá :

24,624,600 vnđ

Ampli trung tâm dành cho hội thảo TOA TS-910

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Giá :

24,297,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell RK-AMP500

Mua hàng

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Giá :

23,533,000 vnđ

Micro thông báo cầm tay Honeywell HN-PTT

Mua hàng

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Giá :

21,385,000 vnđ

Bộ đếm giờ BOSCH PLN-6TMW

Mua hàng

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Giá :

21,190,000 vnđ

Amply công suất 480/720W BOSCH LBB-1938/20

Mua hàng

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Giá :

21,060,000 vnđ

Bộ điều khiển trung tâm hệ thống hội thảo TOA TS-780

Mua hàng

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Giá :

20,986,000 vnđ

Giao diện cho bàn gọi BOSCH PRS-CSI

Mua hàng

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA DS-1000B

Giá :

20,922,000 vnđ

Bộ cấp nguồn khẩn cấp TOA DS-1000B

Mua hàng

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Giá :

20,163,000 vnđ

Bộ mở rộng 8 vùng Honeywell HEX-8

Mua hàng

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Giá :

19,720,000 vnđ

Mixer Pre Amplifier 14W TOA MX-9200-AS

Mua hàng

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Giá :

19,461,000 vnđ

Micro thông báo chọn vùng Honeywell X-NPMI

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Giá :

19,383,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 240W TOA A-3624D

Mua hàng

Điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena...

Giá :

18,620,000 vnđ

Điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1996/00

Mua hàng

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Giá :

18,616,000 vnđ

Gói phần mềm quản lý máy trạm Honeywell X-ST2000

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Giá :

18,340,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi BOSCH PRS-FIN

Mua hàng

Loa hộp TOA HS-P1500B

Giá :

17,864,000 vnđ

Loa hộp TOA HS-P1500B

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Giá :

17,650,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W, 2 zone BOSCH PLE-2MA240-EU

Mua hàng

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Giá :

16,861,000 vnđ

Cáp quang 100 mét BOSCH LBB-4416/00

Mua hàng

Bảng điều khiển báo cháy cho hệ thống báo động bằng giọng...

Giá :

16,562,000 vnđ

Bảng điều khiển báo cháy cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1995/00

Mua hàng

Bộ điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói...

Giá :

16,520,000 vnđ

Bộ điều khiển từ xa cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1998/00

Mua hàng

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Giá :

16,506,000 vnđ

Giao diện quang cho bàn gọi không định địa chỉ BOSCH PRS-FINNA

Mua hàng

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Giá :

16,354,000 vnđ

Micro không dây TOA WM-5420-AS

Mua hàng

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Giá :

16,081,000 vnđ

Bàn gọi điều khiển từ xa BOSCH PRS-CSR

Mua hàng

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Giá :

15,899,000 vnđ

Amply Mixer 2 kênh 120W TOA A-3612D

Mua hàng

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Giá :

15,847,000 vnđ

Bộ khuếch đại công suất 500W Honeywell HAM-2000

Mua hàng

Bộ lặp âm thanh TOA EV-20R

Giá :

15,759,000 vnđ

Bộ lặp âm thanh TOA EV-20R

Mua hàng

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128

Giá :

15,758,000 vnđ

Mixer Amplifier 2 kênh 120W TOA A-2128

Mua hàng

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Giá :

15,691,000 vnđ

Mixer Amplifier ClassD 240W chọn 5 vùng loa TOA A-3224DMZ-AS

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W chọn 5 vùng loa TOA VM-2240

Giá :

15,495,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W chọn 5 vùng loa TOA VM-2240

Mua hàng

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Giá :

15,288,000 vnđ

Đầu phát nhạc nền Honeywell X-MAP04

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Giá :

15,093,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-402-AS

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T

Giá :

15,060,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2‑way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2T

Mua hàng

Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW

Giá :

15,060,000 vnđ

Dual 3.5-inch 2-way Surface-Mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2TW

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S

Mua hàng

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Giá :

15,035,000 vnđ

Mixer Amplifier 240W TOA A-2248S AS

Mua hàng

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W

Giá :

14,652,000 vnđ

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2W

Mua hàng

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Giá :

14,574,000 vnđ

Bộ Micro không dây 2 kênh TOA WS-432-AS

Mua hàng

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Giá :

14,534,000 vnđ

Amply Mixer MP3 ClassD 480W TOA A-3248DM-AS

Mua hàng

Điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng...

Giá :

14,518,000 vnđ

Điều khiển từ xa mở rộng cho hệ thống báo động bằng giọng nói Plena BOSCH LBB-1997/00

Mua hàng

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2

Giá :

14,484,000 vnđ

Dual 6-inch 2-way Surface-mount Loudspeaker ELECTRO-VOICE EVID 6.2

Mua hàng