Âm thanh thông báo

Thiết bị giám sát Amplifier AMPERES AM4120

Giá :

2,743,000 vnđ

Thiết bị giám sát Amplifier AMPERES AM4120
Mua hàng

Thiết bị giám sát Ampli AMPERES AM6000

Giá :

2,717,000 vnđ

Thiết bị giám sát Ampli AMPERES AM6000
Mua hàng

Bộ chuyển mạch Amplifier AMPERES AX3800

Giá :

9,880,000 vnđ

Bộ chuyển mạch Amplifier AMPERES AX3800
Mua hàng

Bộ chuyển mạch Amplifier AMPERES AC3801

Giá :

4,537,000 vnđ

Bộ chuyển mạch Amplifier AMPERES AC3801
Mua hàng

Bộ khuếch đại nhiều kênh AMPERES DP2406

Giá :

12,441,000 vnđ

Bộ khuếch đại nhiều kênh AMPERES DP2406
Mua hàng

Bộ khuếch đại nhiều kênh AMPERES DP2212

Giá :

10,842,000 vnđ

Bộ khuếch đại nhiều kênh AMPERES DP2212
Mua hàng

Ampli công suất 120W 100V line AMPERES PA2120

Giá :

8,703,500 vnđ

Ampli công suất 120W 100V line AMPERES PA2120
Mua hàng

Bộ khuếch đại 1 kênh 60W AMPERES PA2060

Giá :

7,462,000 vnđ

Bộ khuếch đại 1 kênh 60W AMPERES PA2060
Mua hàng

Ampli mini AMPERES PA330

Giá :

1,865,500 vnđ

Ampli mini AMPERES PA330
Mua hàng

Ampli mini AMPERES PA320

Giá :

975,000 vnđ

Ampli mini AMPERES PA320
Mua hàng

Ampli mini AMPERES PA310

Giá :

858,000 vnđ

Ampli mini AMPERES PA310
Mua hàng

Mixer Amplifier AMPERES MA2024P

Giá :

9,451,000 vnđ

Mixer Amplifier AMPERES MA2024P
Mua hàng

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM

Giá :

162,500 vnđ

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM
Mua hàng

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA

Giá :

75,000 vnđ

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA
Mua hàng

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A

Giá :

3,437,500 vnđ

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A
Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VBM20A/EN

Giá :

4,025,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VBM20A/EN
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VJM20A/EN

Giá :

3,712,500 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VJM20A/EN
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-VJM10A/EN

Giá :

3,575,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-VJM10A/EN
Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PBM20A

Giá :

3,225,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PBM20A
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PJM20A

Giá :

2,887,500 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-PJM20A
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-PJM10A

Giá :

2,700,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2,5W/1,25W Honeywell L-PJM10A
Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A

Giá :

1,712,500 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A
Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN

Giá :

7,812,500 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN
Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VOM20A/EN

Giá :

6,025,000 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-VOM20A/EN
Mua hàng

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A

Giá :

9,025,000 vnđ

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A
Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A

Giá :

5,400,000 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A
Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-POM20A

Giá :

4,312,500 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2,5W Honeywell L-POM20A
Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B

Giá :

4,837,500 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B
Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A

Giá :

4,837,500 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A
Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B

Giá :

3,225,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B
Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A

Giá :

3,225,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A
Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B

Giá :

2,262,500 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B
Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A

Giá :

2,262,500 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A
Mua hàng

Loa hộp 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VWM06A/EN

Giá :

2,037,500 vnđ

Loa hộp 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VWM06A/EN
Mua hàng

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A

Giá :

1,150,000 vnđ

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A
Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A

Giá :

875,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A
Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B

Giá :

620,050 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B
Mua hàng

Loa hộp 3W/1,5W Honeywell L-PWP03A

Giá :

537,500 vnđ

Loa hộp 3W/1,5W Honeywell L-PWP03A
Mua hàng

Loa còi 50W/25W/12,5W/9W/4,5W/2,6W Honeywell L-PHP50A

Giá :

4,312,500 vnđ

Loa còi 50W/25W/12,5W/9W/4,5W/2,6W Honeywell L-PHP50A
Mua hàng

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN

Giá :

3,200,000 vnđ

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN
Mua hàng

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A

Giá :

2,187,500 vnđ

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A
Mua hàng

Loa còi 15W/7,5W Honeywell L-PHP15A

Giá :

1,500,000 vnđ

Loa còi 15W/7,5W Honeywell L-PHP15A
Mua hàng

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN

Giá :

2,500,000 vnđ

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6A/EN

Giá :

1,775,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6A/EN
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6B/EN

Giá :

1,475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W/0,75W Honeywell L-VCM6B/EN
Mua hàng

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A

Giá :

1,612,500 vnđ

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06B

Giá :

687,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06B
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06B

Giá :

625,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06B
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06C

Giá :

600,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell LM2-PCP06C
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06B

Giá :

512,500 vnđ

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06B
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06A

Giá :

475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1,5W Honeywell L-PCM06A
Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06A

Giá :

475,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W Honeywell L-PCP06A
Mua hàng