Âm thanh thông báo

Âm thanh di động không dây SoundPlus CHAmp-Stage

Giá :

18,860,000 vnđ

Âm thanh di động không dây SoundPlus CHAmp-Stage

Mua hàng

Âm thanh di động không dây SoundPlus Victory-333

Giá :

17,250,000 vnđ

Âm thanh di động không dây SoundPlus Victory-333

Mua hàng

Âm thanh di động không dây SoundPlus TRAmp-USD

Âm thanh di động không dây SoundPlus TRAmp-USD

Mua hàng

Âm thanh di động không dây SoundPlus Victory

Giá :

11,780,000 vnđ

Âm thanh di động không dây SoundPlus Victory

Mua hàng

Âm thanh di động không dây SoundPlus TRAmp-STU

Âm thanh di động không dây SoundPlus TRAmp-STU

Mua hàng

Âm thanh di động không dây SoundPlus TRAmp-ST

Giá :

6,260,000 vnđ

Âm thanh di động không dây SoundPlus TRAmp-ST

Mua hàng

Âm thanh di động không dây SoundPlus Kitty-500

Giá :

4,960,000 vnđ

Âm thanh di động không dây SoundPlus Kitty-500

Mua hàng

Âm thanh di động không dây SoundPlus Kitty-100

Giá :

4,560,000 vnđ

Âm thanh di động không dây SoundPlus Kitty-100

Mua hàng

End Of Line module Honeywell HN-EOL

Giá :

2,795,000 vnđ

End Of Line module Honeywell HN-EOL

Mua hàng

Audio Control Module Honeywell HN-AIO2X2

Giá :

6,775,000 vnđ

Audio Control Module Honeywell HN-AIO2X2

Mua hàng

Bộ phát hiện tiếng ồn kỹ thuật số Honeywell X-ND100

Giá :

8,606,000 vnđ

Bộ phát hiện tiếng ồn kỹ thuật số Honeywell X-ND100

Mua hàng

Chiết áp 6W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC06

Giá :

650,000 vnđ

Chiết áp 6W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC06

Mua hàng

Chiết áp 30W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC30

Giá :

806,000 vnđ

Chiết áp 30W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC30

Mua hàng

Chiết áp 60W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC60

Giá :

1,092,000 vnđ

Chiết áp 60W (Volumn Controller) Honeywell HN-VC60

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell HN-CL06

Giá :

295,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell HN-CL06

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06E

Giá :

392,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06E

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06A

Giá :

416,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06A

Giá :

468,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCM06A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06C

Giá :

598,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06C

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCP06C

Giá :

598,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell L-PCP06C

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06B

Giá :

637,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W Honeywell LM2-PCP06B

Mua hàng

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A

Giá :

1,599,000 vnđ

Loa âm trần 20W/10W Honeywell L-PCP20A

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6B/EN

Giá :

1,456,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6B/EN

Mua hàng

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6A/EN

Giá :

1,768,000 vnđ

Loa âm trần 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VCM6A/EN

Mua hàng

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN

Giá :

2,496,000 vnđ

Loa âm trần 24W/12W/6W/3W/4Ω Honeywell L-VCM24A/EN

Mua hàng

Loa còi 15W/7.5W Honeywell L-PHP15A

Giá :

1,495,000 vnđ

Loa còi 15W/7.5W Honeywell L-PHP15A

Mua hàng

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A

Giá :

2,158,000 vnđ

Loa còi 30W/15W Honeywell L-PHP30A

Mua hàng

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN

Giá :

3,185,000 vnđ

Loa còi 15W/10W/5W/8Ω Honeywell L-VHP15A/EN

Mua hàng

Loa còi 50W/25W/12.5W/9W/4.5W/2.6W Honeywell L-PHP50A

Giá :

4,277,000 vnđ

Loa còi 50W/25W/12.5W/9W/4.5W/2.6W Honeywell L-PHP50A

Mua hàng

Loa hộp 3W/1.5W Honeywell L-PWP03A

Giá :

546,000 vnđ

Loa hộp 3W/1.5W Honeywell L-PWP03A

Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B

Giá :

625,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06B

Mua hàng

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A

Giá :

858,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W Honeywell L-PWP06A

Mua hàng

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A

Giá :

1,131,000 vnđ

Loa hộp 10W/5W Honeywell L-PWP10A

Mua hàng

Loa hộp 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VWM06A/EN

Giá :

2,015,000 vnđ

Loa hộp 6W/3W/1.5W/0.75W Honeywell L-VWM06A/EN

Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A

Giá :

2,197,000 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40A

Mua hàng

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B

Giá :

2,197,000 vnđ

Loa hộp 40W/20W/10W Honeywell L-PWP40B

Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A

Giá :

3,198,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60A

Mua hàng

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B

Giá :

3,198,000 vnđ

Loa hộp 60W/30W/15W Honeywell L-PWP60B

Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A

Giá :

4,797,000 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80A

Mua hàng

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B

Giá :

4,797,000 vnđ

Loa hộp 80W/40W/20W Honeywell L-PWP80B

Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-POM20A

Giá :

4,277,000 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-POM20A

Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A

Giá :

5,343,000 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-POM40A

Mua hàng

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A

Giá :

8,957,000 vnđ

Loa cột 80W/40W/20W/10W Honeywell L-POM80A

Mua hàng

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VOM20A/EN

Giá :

5,980,000 vnđ

Loa cột 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VOM20A/EN

Mua hàng

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN

Giá :

7,748,000 vnđ

Loa cột 40W/20W/10W/5W Honeywell L-VOM40A/EN

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A

Giá :

1,703,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W Honeywell L-PJP20A

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-PJM10A

Giá :

2,678,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-PJM10A

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PJM20A

Giá :

2,873,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PJM20A

Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PBM20A

Giá :

3,198,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-PBM20A

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-VJM10A/EN

Giá :

3,562,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 10W/5W/2.5W/1.25W Honeywell L-VJM10A/EN

Mua hàng

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VJM20A/EN

Giá :

3,666,000 vnđ

Loa chiếu một chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VJM20A/EN

Mua hàng

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VBM20A/EN

Giá :

4,004,000 vnđ

Loa chiếu hai chiều 20W/10W/5W/2.5W Honeywell L-VBM20A/EN

Mua hàng

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A

Giá :

3,393,000 vnđ

Loa chùm 20W/10W/5W Honeywell L-PPP20A

Mua hàng

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA

Giá :

100,000 vnđ

Giá đỡ loại U cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-MHA

Mua hàng

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM

Giá :

180,000 vnđ

Vỏ bảo vệ cho loa LM2-PCP06x Honeywell LM2-PM

Mua hàng

Vỏ bảo vệ cho loa L-PCM06E Honeywell LM2-MMB

Giá :

220,000 vnđ

Vỏ bảo vệ cho loa L-PCM06E Honeywell LM2-MMB

Mua hàng

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Giá :

10,543,000 vnđ

Bộ sạc pin TOA WG-TC12A-AS

Mua hàng

Digital Wireless Guide Transmitter TOA WG-D100T-AS

Giá :

5,993,000 vnđ

Digital Wireless Guide Transmitter TOA WG-D100T-AS

Mua hàng

Digital Wireless Guide Receiver TOA WG-D100R-AS

Giá :

5,564,000 vnđ

Digital Wireless Guide Receiver TOA WG-D100R-AS

Mua hàng

Antenna Distributor TOA WD-5800

Giá :

6,942,000 vnđ

Antenna Distributor TOA WD-5800

Mua hàng

Loa gắn trần TOA PC-2360

Giá :

793,000 vnđ

Loa gắn trần TOA PC-2360

Mua hàng

Loa âm trần chống cháy TOA PC-1860F

Giá :

1,001,000 vnđ

Loa âm trần chống cháy TOA PC-1860F

Mua hàng

Loa gắn trần TOA PC-1860

Giá :

650,000 vnđ

Loa gắn trần TOA PC-1860

Mua hàng

Đế gắn tủ Rack TOA MB-TS920

Giá :

1,664,000 vnđ

Đế gắn tủ Rack TOA MB-TS920

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-YL

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-YL

Mua hàng

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-WH

Giá :

5,694,000 vnđ

Hệ thống âm thanh thông báo công cộng cá nhân TOA ER-1000A-WH

Mua hàng