Đầu ghi hình WISENET

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E410

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E410

Mua hàng

Đầu ghi hình camera 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1642

Đầu ghi hình camera 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1642

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET...

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-421

Mua hàng

Transportation Monitoring System 128 Device/Server Hanwha Techwin WISENET...

Transportation Monitoring System 128 Device/Server Hanwha Techwin WISENET TAW-4000H16

Mua hàng

Client Register 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR128L

Client Register 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR128L

Mua hàng

Client Register 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR64L

Client Register 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR64L

Mua hàng

License ghi hình 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH64L

License ghi hình 64 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH64L

Mua hàng

Client Register 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR32L

Client Register 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR32L

Mua hàng

License ghi hình 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH32L

License ghi hình 32 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH32L

Mua hàng

Client Register 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR16L

Client Register 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR16L

Mua hàng

Client Register 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR04L

Client Register 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR04L

Mua hàng

Client Register 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR08L

Client Register 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR08L

Mua hàng

License ghi hình 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH08L

License ghi hình 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH08L

Mua hàng

Client Register 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR01L

Client Register 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSI-CR01L

Mua hàng

License ghi hình Hanwha Techwin WISENET SSW-VD10L

License ghi hình Hanwha Techwin WISENET SSW-VD10L

Mua hàng

Máy chủ ghi hình SSM 128 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-5000H16

Máy chủ ghi hình SSM 128 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-5000H16

Mua hàng

Máy chủ ghi hình SSM 72 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-4000H8

Máy chủ ghi hình SSM 72 kênh Hanwha Techwin WISENET PRP-4000H8

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/VAP

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/KAP

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET PRN-4011/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610M/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610M/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610S/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610S/VAP

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610S/VAP

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-1610A

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-1610A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-810S

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-810S

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E810

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRN-E810

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E830L

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E830L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841P/VAP

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841P/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E1620L/VAP

Đầu ghi hình AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E1620L/VAP

Mua hàng

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-410A

Bộ giải mã tín hiệu camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SPE-410A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-410S

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET TRM-410S

Mua hàng

License ghi hình 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH01L

Giá :

1,740,000 vnđ

License ghi hình 1 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH01L

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E420L/VAP

Giá :

2,232,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E420L/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E820L/VAP

Giá :

2,640,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET ZRD-E820L/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E430LP/AC

Giá :

2,772,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-E430LP/AC

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP

Giá :

3,360,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-410S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410S/VAP

Giá :

4,068,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-420S/VAP

Giá :

4,068,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-420S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-440/VAP

Giá :

4,080,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-440/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-810S/VAP

Giá :

4,980,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-810S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-420

Giá :

4,992,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-420

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-810S/VAP

Giá :

5,076,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-810S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-442/VAP

Giá :

5,268,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-442/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-442

Giá :

5,280,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-442

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410S/KAP

Giá :

5,383,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-840/VAP

Giá :

5,605,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-840/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410

Giá :

5,965,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP

Giá :

6,096,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-410S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-820S/VAP

Giá :

6,096,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-820S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410P

Giá :

6,132,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-410P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494

Giá :

6,372,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494P

Giá :

6,375,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-494P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-1610S/VAP

Giá :

6,720,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET LRN-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841/VAP

Giá :

6,925,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-841/VAP

Mua hàng

License ghi hình 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH04L

Giá :

7,056,000 vnđ

License ghi hình 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH04L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-473S/KAP

Giá :

7,770,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-473S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-820

Giá :

8,040,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-820

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-873S/KAP

Giá :

9,205,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-873S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP

Giá :

9,552,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-810S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1641/VAP

Giá :

9,768,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1641/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1620/VAP

Giá :

10,848,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1620/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/VAP

Giá :

11,580,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-842/VAP

Giá :

11,605,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-842/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894

Giá :

12,205,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894

Mua hàng

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894P

Giá :

12,228,000 vnđ

Đầu ghi hình AHD 8 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-894P

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/KAP

Giá :

12,468,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1610S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1620S/VAP

Giá :

12,805,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET QRN-1620S/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1642/VAP

Giá :

15,816,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRD-1642/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610A/VAP

Giá :

15,936,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1694

Giá :

16,128,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRD-1694

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET...

Giá :

17,148,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP 8 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-821

Mua hàng

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1621/VAP

Giá :

17,472,000 vnđ

Đầu ghi hình camera AHD 16 kênh Hanwha Techwin WISENET HRX-1621/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-1673S/KAP

Giá :

20,460,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SRN-1673S/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610SA/VAP

Giá :

20,688,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610SA/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610/KAP

Giá :

21,432,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-1610/KAP

Mua hàng

License ghi hình 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH16L

Giá :

28,176,000 vnđ

License ghi hình 16 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH16L

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/VAP

Giá :

31,416,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A

Giá :

40,005,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010/KAP

Giá :

42,984,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A

Giá :

47,929,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A/VAP

Giá :

51,192,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010/KAP

Giá :

52,440,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 64 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-3010/KAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A

Giá :

58,040,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A/VAP

Giá :

61,968,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2011A/VAP

Mua hàng

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/KAP

Giá :

98,148,000 vnđ

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh Hanwha Techwin WISENET XRN-2010A/KAP

Mua hàng

License ghi hình 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH128L

Giá :

168,912,000 vnđ

License ghi hình 128 kênh Hanwha Techwin WISENET SSW-CH128L

Mua hàng