Thiết bị mạng RUIJIE

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP740-I

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP740-I

Mua hàng

4-port 10/100/1000Base-T PoE Switch RUIJIE RG-ES205GC-P

4-port 10/100/1000Base-T PoE Switch RUIJIE RG-ES205GC-P

Mua hàng

5-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES105GD

5-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES105GD

Mua hàng

10-Port 10/100/1000BASE-T PoE Switches Ruijie RG-S2910-10GT2SFP-P-E

10-Port 10/100/1000BASE-T PoE Switches Ruijie RG-S2910-10GT2SFP-P-E

Mua hàng

10-port 10/100/1000M Base-T PoE+2-port SFP HPoE Switch Ruijie...

10-port 10/100/1000M Base-T PoE+2-port SFP HPoE Switch Ruijie RG-S2910-10GT2SFP-UP-H

Mua hàng

10GBASE SFP+ Optical Stack Cable Ruijie XG-SFP-AOC3M

10GBASE SFP+ Optical Stack Cable Ruijie XG-SFP-AOC3M

Mua hàng

10GBASE SFP+ Optical Stack Cable Ruijie XG-SFP-AOC1M

10GBASE SFP+ Optical Stack Cable Ruijie XG-SFP-AOC1M

Mua hàng

Cloud Managed Wireless Router RUIJIE RG-EG105GW

Cloud Managed Wireless Router RUIJIE RG-EG105GW

Mua hàng

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-X9300

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-X9300

Mua hàng

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-M6600

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-M6600

Mua hàng

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-M5100

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-M5100

Mua hàng

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-S3600

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-S3600

Mua hàng

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-S3200

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-S3200

Mua hàng

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-S3100

Next-Generation Firewall Ruijie RG-WALL 1600-S3100

Mua hàng

5-port Gigabit Cloud Managed Router RUIJIE RG-EG105G

5-port Gigabit Cloud Managed Router RUIJIE RG-EG105G

Mua hàng

Industrial PoE Switch Ruijie RG-IS2700-4GT4SFP-P

Industrial PoE Switch Ruijie RG-IS2700-4GT4SFP-P

Mua hàng

Industrial PoE Switch Ruijie RG-IS2700-8GT4SFP-P

Industrial PoE Switch Ruijie RG-IS2700-8GT4SFP-P

Mua hàng

48-port 10/100/1000BASE-T PoE++4-port 10GE SFP+ Switch Ruijie...

48-port 10/100/1000BASE-T PoE++4-port 10GE SFP+ Switch Ruijie RG-S5750-48GT4XS-HP-H

Mua hàng

48-port GE SFP+4-port 10GE SFP+ Switch Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H

48-port GE SFP+4-port 10GE SFP+ Switch Ruijie RG-S5750C-48SFP4XS-H

Mua hàng

48-port GE RJ45+4-port 10GE SFP+ Switch Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H

48-port GE RJ45+4-port 10GE SFP+ Switch Ruijie RG-S5750C-48GT4XS-H

Mua hàng

48-Port 10/100/1000Base-T PoE++4-Port GE SFP Switch Ruijie RG-S5750-48GT/4SFP-P

48-Port 10/100/1000Base-T PoE++4-Port GE SFP Switch Ruijie RG-S5750-48GT/4SFP-P

Mua hàng

48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000Base-X SFP Switch Ruijie...

48-Port 10/100/1000Base-T+4-Port 100/1000Base-X SFP Switch Ruijie RG-S5750-48GT/4SFP-E

Mua hàng

48-Port 10/100/1000BASE-T PoE Switches Ruijie RG-S2910C-48GT2XS-HP-E

48-Port 10/100/1000BASE-T PoE Switches Ruijie RG-S2910C-48GT2XS-HP-E

Mua hàng

5-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES05G

Giá :

351,000 vnđ

5-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES05G

Mua hàng

Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-120(GE)

Giá :

365,000 vnđ

Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-120(GE)

Mua hàng

8-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES08G

Giá :

494,000 vnđ

8-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES08G

Mua hàng

8-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES108GD

Giá :

637,000 vnđ

8-port Gigabit Unmanaged Switch RUIJIE RG-ES108GD

Mua hàng

1200M Dual-band Wireless Router RUIJIE RG-EW1200

Giá :

637,000 vnđ

1200M Dual-band Wireless Router RUIJIE RG-EW1200

Mua hàng

Module quang MultiMode SFP RUIJIE MINI-GBIC-SX-MM850

Giá :

650,000 vnđ

Module quang MultiMode SFP RUIJIE MINI-GBIC-SX-MM850

Mua hàng

Access point wifi gắn tường RUIJIE RG-AP110-L

Giá :

860,000 vnđ

Access point wifi gắn tường RUIJIE RG-AP110-L

Mua hàng

Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-130(GE)

Giá :

949,000 vnđ

Bộ cấp nguồn PoE RUIJIE RG-E-130(GE)

Mua hàng

Wallplate Access Point RUIJIE RG-RAP1200(F)

Giá :

949,000 vnđ

Wallplate Access Point RUIJIE RG-RAP1200(F)

Mua hàng

8-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged Switch RUIJIE RG-S1808G

Giá :

962,000 vnđ

8-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged Switch RUIJIE RG-S1808G

Mua hàng

Module quang SingleMode SFP RUIJIE MINI-GBIC-LX-SM1310

Giá :

1,027,000 vnđ

Module quang SingleMode SFP RUIJIE MINI-GBIC-LX-SM1310

Mua hàng

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP210-L

Giá :

1,160,000 vnđ

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP210-L

Mua hàng

1300M Dual-band Gigabit Wireless Router RUIJIE RG-EW1200G Pro

Giá :

1,170,000 vnđ

1300M Dual-band Gigabit Wireless Router RUIJIE RG-EW1200G Pro

Mua hàng

Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2200(E)

Giá :

1,638,000 vnđ

Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2200(E)

Mua hàng

1800M Wi-Fi 6 Dual-band Gigabit Mesh Router RUIJIE RG-EW1800GX PRO

Giá :

1,668,000 vnđ

1800M Wi-Fi 6 Dual-band Gigabit Mesh Router RUIJIE RG-EW1800GX PRO

Mua hàng

Dual-Band Gigabit Wall Plate Access Point RUIJIE RG-RAP1200(P)

Giá :

1,788,000 vnđ

Dual-Band Gigabit Wall Plate Access Point RUIJIE RG-RAP1200(P)

Mua hàng

8-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged PoE Switch RUIJIE RG-ES109G-LP-L

Giá :

1,820,000 vnđ

8-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged PoE Switch RUIJIE RG-ES109G-LP-L

Mua hàng

Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2200(F)

Giá :

1,881,500 vnđ

Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2200(F)

Mua hàng

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP710

Giá :

1,937,000 vnđ

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP710

Mua hàng

Access point wifi gắn tường RUIJIE RG-AP130 (L)

Giá :

1,963,000 vnđ

Access point wifi gắn tường RUIJIE RG-AP130 (L)

Mua hàng

5-port Gigabit Cloud Managed Router RUIJIE RG-EG105G-P

Giá :

2,197,000 vnđ

5-port Gigabit Cloud Managed Router RUIJIE RG-EG105G-P

Mua hàng

8-port 10/100/1000Base-T PoE Switch RUIJIE RG-ES209GC-P

Giá :

2,275,000 vnđ

8-port 10/100/1000Base-T PoE Switch RUIJIE RG-ES209GC-P

Mua hàng

16-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged Switch RUIJIE RG-S1818G

Giá :

2,288,000 vnđ

16-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged Switch RUIJIE RG-S1818G

Mua hàng

Wi-Fi 6 Dual Band Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2260(G)

Giá :

2,365,000 vnđ

Wi-Fi 6 Dual Band Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2260(G)

Mua hàng

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP720-L

Giá :

2,548,000 vnđ

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP720-L

Mua hàng

8-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP

Giá :

2,548,000 vnđ

8-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP

Mua hàng

Thiết bị phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-EST310

Giá :

2,613,000 vnđ

Thiết bị phát Wifi ngoài trời RUIJIE RG-EST310

Mua hàng

Router Wifi 6 Mesh RUIJIE RG-EW3200GX PRO

Giá :

2,613,600 vnđ

Router Wifi 6 Mesh RUIJIE RG-EW3200GX PRO

Mua hàng

Wireless Access Point RUIJIE RG-AP820-L(V2)

Giá :

2,716,000 vnđ

Wireless Access Point RUIJIE RG-AP820-L(V2)

Mua hàng

Wireless Access Point RUIJIE RG-AP180

Giá :

2,743,000 vnđ

Wireless Access Point RUIJIE RG-AP180

Mua hàng

5GHz Dual-Stream 802.11AC Wireless Bridge RUIJIE RG-EST350

Giá :

3,360,000 vnđ

5GHz Dual-Stream 802.11AC Wireless Bridge RUIJIE RG-EST350

Mua hàng

Wireless Access Point RUIJIE RG-EAP602

Giá :

3,367,000 vnđ

Wireless Access Point RUIJIE RG-EAP602

Mua hàng

10-port Gigabit Cloud Managed Router RUIJIE RG-EG210G-P

Giá :

3,393,000 vnđ

10-port Gigabit Cloud Managed Router RUIJIE RG-EG210G-P

Mua hàng

8-port Gigabit Managed PoE Switch RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP-P

Giá :

4,342,000 vnđ

8-port Gigabit Managed PoE Switch RUIJIE RG-NBS3100-8GT2SFP-P

Mua hàng

8-port 10/100/1000 Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1920-9GT1SFP-P-E

Giá :

4,563,000 vnđ

8-port 10/100/1000 Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1920-9GT1SFP-P-E

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged Switch RUIJIE RG-S1826G

Giá :

4,686,000 vnđ

- 24 10/100/1000 BASE-T, 2 GE SFP (Non-combo)

- Tốc độ chuyển mạch: 48Gbps

- Nguồn cấp: AC 100~240V, 50Hz~60Hz

- Hỗ trợ chống sét 4KV

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C

- Kích thước: 440 x 205 x 44 mm

- Công suất tiêu thụ: 22.8W

- Các chứng nhận: EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN300 386

Mua hàng

8-port 1000BASE-T Smart Gateway RUIJIE RG-EG2100-P V2

Giá :

4,862,000 vnđ

8-port 1000BASE-T Smart Gateway RUIJIE RG-EG2100-P V2

Mua hàng

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP730-L

Giá :

4,888,000 vnđ

Access point wifi trong nhà RUIJIE RG-AP730-L

Mua hàng

Wi-Fi 6 Dual Band Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2260(E)

Giá :

4,932,000 vnđ

Wi-Fi 6 Dual Band Ceiling Mount Access Point RUIJIE RG-RAP2260(E)

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged PoE Switch RUIJIE RG-ES126G-LP-L

Giá :

5,317,000 vnđ

- 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T

- Tổng công suất: 180W

- Auto MDI/MDI-X

- Tốc độ chuyển mạch: 52Gbps

- Nguồn cung cấp: 100~240 VAC/ 50Hz~60Hz

- Hỗ trợ chống sét 4KV

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

- Kích thước: 440 x 205 x 43.6 mm

- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), PoE budget indicators.

- Các chứng nhận: EN 62368- 1, EN 300 386, EN 55032, EN 55035, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Mua hàng

18-port 10/100/1000 Base-T Managed Switch RUIJIE RG-S1920-18GT2SFP

Giá :

5,320,000 vnđ

- 18 cổng 10/100/1000BASE-T

- 2 cổng 1000M SFP ports

- CPU: single-core processor, 500MHz

- SDRAM: SDRAMIII 256MB  

- Flash: 32MB

- Tốc độ chuyển mạch: 40Gbps

- Tốc độ chuyển mạch gói: 30Mpps

- Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 x 189 x 43.6 mm

- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

- Các chứng nhận: EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN300 386

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Managed Switch RUIJIE RG-S1920-24GT4SFP/2GT

Giá :

5,776,000 vnđ

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T

- 4 cổng 1000M SFP ports

- 2 cổng 10/100/1000BASE-T (Combo)

- CPU: single-core processor, 500MHz

- SDRAM: SDRAMIII 256MB  

- Flash: 32MB

- Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps

- Tốc độ chuyển mạch gói: 42Mpps

- Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 x 189 x 43.6 mm

- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

- Các chứng nhận: EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN300 386

Mua hàng

Access point wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630(CD)

Giá :

5,798,000 vnđ

Access point wifi ngoài trời RUIJIE RG-AP630(CD)

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Unmanaged PoE Switch RUIJIE RG-ES126G-P-L

Giá :

6,006,000 vnđ

- 2 cổng 1000M SFP & 24 cổng PoE/PoE+ 10/100/1000BASE-T

- Tổng công suất: 370W

- Auto MDI/MDI-X

- tốc độ chuyển mạch: 52Gbps

- Nguồn cung cấp: AC 100~240V / 50Hz~60Hz

- Hỗ trợ chống sét 4KV

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~40°C

- Kích thước: 440 x 205 x 43.6 mm

- Hỗ trợ Flow control (IEEE802.3X), Port isolation, PoE budget indicators.

- Các chứng nhận: EN 60950-1, EN 300 386, EN 55032, EN 55035, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Mua hàng

8-port 10/100/1000 Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1960-10GT2SFP-P-H

Giá :

6,495,000 vnđ

8-port 10/100/1000 Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1960-10GT2SFP-P-H

Mua hàng

Wireless Access Point RUIJIE RG-AP680(CD)

Giá :

7,014,000 vnđ

Wireless Access Point RUIJIE RG-AP680(CD)

Mua hàng

24-port 10/100Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1920-24T2GT2SFP-P-E

Giá :

7,952,000 vnđ

- 24 cổng PoE/PoE+, tổng công suất 370W

- 2 cổng 10/100/1000BASE-T

- 2 cổng 1000M SFP ports

- CPU Memory: 256MB  

- Flash: 32MB

- Tốc độ chuyển mạch: 12.8Gbps

- Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 x 292 x 43.6 mm

- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Các chứng nhận: EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Mua hàng

Wireless Access Point trong nhà RUIJIE RG-AP840-I

Giá :

8,450,000 vnđ

Wireless Access Point trong nhà RUIJIE RG-AP840-I

Mua hàng

48-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS5100-48GT4SFP

Giá :

10,491,000 vnđ

48-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS5100-48GT4SFP

Mua hàng

24-port 10/100Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1920-24T2GT2SFP-LP-E

Giá :

11,330,000 vnđ

- 24 cổng PoE/PoE+, tổng công suất 185W

- 2 cổng 10/100/1000BASE-T

- 2 cổng 1000M SFP ports

- CPU Memory: 256MB 

- Flash: 32MB

- Tốc độ chuyển mạch: 12.8Gbps

- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 x 292 x 43.6 mm

- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

- Các chứng nhận: EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Managed Switch RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-H

Giá :

12,294,000 vnđ

- 24 cổng 10/100/1000BASE-T

- 4 cổng 1000M SFP ports

- CPU Memory: 512MB 

- Flash: 256MB

- Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps

- Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 × 268 × 44.5 mm

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q/ MAC VLAN/ Private VLAN/ Protocol VLAN/ Voice VLAN

- Các chứng nhận: EN 60960-1,EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, N 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Mua hàng

10-port Gigabit Cloud Managed Gataway RUIJIE RG-EG3230

Giá :

12,727,000 vnđ

10-port Gigabit Cloud Managed Gataway RUIJIE RG-EG3230

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1920-26GT2SFP-LP-E

Giá :

12,946,000 vnđ

- 24 cổng PoE/PoE+, tổng công suất 185W

- 2 cổng 1000M SFP ports

- CPU Memory: 256MB  

- Flash: 32MB

- Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps

- Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 x 292 x 43.6 mm

- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

- Các chứng nhận: EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Mua hàng

48-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS

Giá :

13,143,000 vnđ

48-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS

Mua hàng

48-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS5200-48GT4XS

Giá :

15,275,000 vnđ

48-port Gigabit Managed Switch RUIJIE RG-NBS5200-48GT4XS

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1920-26GT2SFP-P-E

Giá :

15,400,000 vnđ

- 24 cổng PoE/PoE+, tổng công suất 370W

- 2 cổng 1000M SFP ports

- CPU Memory: 256MB  

- Flash: 32MB

- Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps

- Nguồn điện: AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 x 292 x 43.6 mm

- Nhiệt độ hoạt động: -5°C~55°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị

- Các chứng nhận: EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Mua hàng

8-port 1000BASE-T Smart Gateway RUIJIE RG-EG3250

Giá :

19,215,000 vnđ

8-port 1000BASE-T Smart Gateway RUIJIE RG-EG3250

Mua hàng

24-port 10/100/1000 Base-T Managed PoE Switch RUIJIE XS-S1960-24GT4SFP-UP-H

Giá :

21,428,000 vnđ

- 24 cổng PoE, tổng công suất 370W

- HPoE: cổng 1-4

- 4 cổng 1000M SFP ports

- CPU Memory: 512MB  

- Flash: 256MB

- Tốc độ chuyển mạch: 128Gbps

- Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz

- Kích thước: 440 × 260 × 44 mm

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q/MAC VLAN/Private VLAN/Protocol VLAN/Voice VLAN

- Các chứng nhận: EN 60960-1,EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, N 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Mua hàng

48-port 10/100/1000 Base-T Managed Switch RUIJIE XS-S1960-48GT4SFP-H

Giá :

23,877,000 vnđ

- 48 cổng 10/100/1000BASE-T

- 4 cổng 1000M SFP ports

- CPU Memory: 512MB  

- Flash: 256MB

- Tốc độ chuyển mạch: 104Gbps

- Nguồn AC 100~240V, 50/60Hz

- Kích thước: 440 × 268 × 44.5 mm

- Nhiệt độ hoạt động: 0°C~50°C

- Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud

- Tích hợp Web management

- Hỗ trợ IEEE802.1Q/MAC VLAN/Private VLAN/Protocol VLAN/Voice VLAN

- Các chứng nhận: EN 60960-1,EN 55022, EN55032, EN 55024, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, N 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Mua hàng

48-port Gigabit Managed PoE Switch RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS-P

Giá :

24,895,000 vnđ

48-port Gigabit Managed PoE Switch RUIJIE RG-NBS3200-48GT4XS-P

Mua hàng

Wireless Access Controller RUIJIE RG-WS6008

Giá :

25,402,000 vnđ

Wireless Access Controller RUIJIE RG-WS6008

Mua hàng

Gateway RUIJIE RG-EG3000XE

Giá :

389,144,000 vnđ

Gateway RUIJIE RG-EG3000XE

Mua hàng