Máy chấm công MITA

Máy chấm công thẻ cảm ứng màn hình màu MITA 9000C

Giá :

3,250,000 vnđ

Máy chấm công thẻ cảm ứng màn hình màu MITA 9000C
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng MITA F08

Giá :

5,265,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng MITA F08
Mua hàng

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay MITA F09

Giá :

5,265,000 vnđ

Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay MITA F09
Mua hàng

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng MITA 8683

Giá :

6,370,000 vnđ

Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng MITA 8683
Mua hàng

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900

Giá :

2,160,000 vnđ

Đầu đọc phụ bằng vân tay MITA SR-900
Mua hàng

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020

Giá :

180,000 vnđ

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020
Mua hàng

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020i

Giá :

270,000 vnđ

NÚT NHẤN MỞ CỬA MITA 2020i
Mua hàng

Nút nhấn thoát khẩn MITA

Giá :

270,000 vnđ

Nút nhấn thoát khẩn MITA
Mua hàng

KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ MITA

Giá :

1,120,000 vnđ

KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ MITA
Mua hàng

KHÓA ĐIỆN TỪ MITA

Giá :

1,120,000 vnđ

KHÓA ĐIỆN TỪ MITA
Mua hàng

Bộ bát dưới

Giá :

450,000 vnđ

Bộ bát dưới
Mua hàng

Bộ bát trên

Giá :

752,000 vnđ

Bộ bát trên
Mua hàng

Máy kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay và thẻ cảm ứng MITA...

Giá :

2,025,000 vnđ

Máy kiểm soát cửa độc lập bằng vân tay và thẻ cảm ứng MITA F01
Mua hàng

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng MITA 9000

Giá :

3,510,000 vnđ

Máy chấm công bằng thẻ cảm ứng MITA 9000
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9000E

Giá :

4,455,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9000E
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9800E

Giá :

4,455,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA 9800E
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6000C

Giá :

4,185,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6000C
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6100C

Giá :

4,185,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-6100C
Mua hàng

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-8100C

Giá :

3,780,000 vnđ

Máy chấm công tuần tra bảo vệ MITA GS-8100C
Mua hàng

Nút nhấn cảm ứng cho máy tuần tra bảo vệ MITA

Giá :

13,500 vnđ

Nút nhấn cảm ứng cho máy tuần tra bảo vệ MITA
Mua hàng

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-102

Giá :

607,500 vnđ

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-102
Mua hàng

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-202

Giá :

607,500 vnđ

Đầu đọc phụ bằng thẻ cảm ứng Mifare KR-202
Mua hàng

Nút nhấn không chạm và Remote MITA K2S

Giá :

810,000 vnđ

Nút nhấn không chạm và Remote MITA K2S
Mua hàng

Nguồn pin lưu điện dùng cho máy chấm công UPS mini 5V và UPS mini...

Giá :

607,500 vnđ

Nguồn pin lưu điện dùng cho máy chấm công UPS mini 5V và UPS mini 12V
Mua hàng

Nguồn pin lưu điện UPS Super mini dùng cho máy chấm công GD-1248A

Giá :

405,000 vnđ

Nguồn pin lưu điện UPS Super mini dùng cho máy chấm công GD-1248A
Mua hàng

Thẻ cảm ứng MITA dày 1.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng MITA dày 1.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng MITA mỏng 0.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng MITA mỏng 0.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng Promag 1.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng Promag 1.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng MITA 0.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng MITA 0.8mm
Mua hàng

Thẻ cảm ứng Mifare 0.8mm

Giá :

6,750 vnđ

Thẻ cảm ứng Mifare 0.8mm
Mua hàng

Bộ cấp nguồn liên tục MITA 12V DIAMOND

Giá :

1,755,000 vnđ

Bộ cấp nguồn liên tục MITA 12V DIAMOND
Mua hàng

Bộ bát ZL

Giá :

540,000 vnđ

Bộ bát ZL
Mua hàng

Nguồn dùng cho máy chấm công vân tay 5V-2A

Giá :

168,750 vnđ

Nguồn dùng cho máy chấm công vân tay 5V-2A
Mua hàng

Nguồn cho máy chấm công vân tay 12V-3A

Giá :

202,500 vnđ

Nguồn cho máy chấm công vân tay 12V-3A
Mua hàng